Technische gegevens


PET Sheet

Dikte Plaat afm. Kleur Surface Plaat hoeveelheid
mm 1000x1400 1250x2050 1400x3000 Matt Glass per palet
0,30 x x x transparent
and

white

x x 2000/1000/600
0,40 x x x x x 1400/700/400
0,50 x x x x x 1000/6000/350
0,60 x x x x x 900/500/300
0,70 x x x x x 750/450/250
1,00 x x x x x 540/300/180

PS Sheet

Dikte Plaat afm. Kleur Plaat hoeveelheid
mm 1000x1400 1250x2050 2050x3050 per palet
0,75 x x x
white

900/500/200
1,00 x x x 700/350/150
1,50 x x x 450/250/100
2,00 x x x 350/185/75
3,00 x x x 225/125/50

PVC Foam Sheet

Dikte Plaat afm. Kleur Plaat hoeveelheid
mm 1220x3050 1560x3050 2050x3050 per palet
1 x x x
white

450/350/275
2 x x x 225/175/125
3 x x x 150/125/100
4 x x x 125/100/75
5 x x x 100/75/50
8 x x x 55/45/35
10 x x x 45/35/25
12 x x 35/30
15 x x 30/25
19 x x 25/20